MITMESUGUST – November 2003

Perearstindus Eestis ja teistes Balti riikides

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Esinduslik järjekorras neljas perearstide Balti konverents peeti 3.–4. oktoobril 2003
Tartus. Muu hulgas kuulati ka ettekandeid esmatasandi arstiabi korraldusest Eestis,
Lätis ja Leedus.