ÜLEVAADE – Jaanuar 2009

Peremeditsiini tulevikuperspektiivid Eesti esmatasandi tervishoiu arengukavas

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Peremeditsiini areng 1991–2008 Eestis on olnud järjepidev, patsiendikeskne ning kooskõlas perearsti töö rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipidega. Esmatasandi tervishoiu arengukava Eestis soodustab perearstikeskuste teket, milles koos perearstide ja pereõdedega töötaksid mitmete teiste esmatasandi tervishoiu erialade esindajad. Mõningad arengukava aspektid loovad eelised, kuid teisalt ka ohte praegusele perearstisüsteemile ja patsiendikesksele arstiabile. Artiklis käsitletakse uue planeeritava esmatasandi tervishoiu arengukava võtmeküsimusi: rühmatööd, abi korraldamist töövälisel ajal ja erihuvidega perearstide esilekerkimist.

Eesti Arst 2009; 88(1):40−43