ÜLEVAADE – Oktoober 2017

Perinataalne isheemiline insult

Autorid: Juhkami

Artikli PDF

Sissejuhatus

Perinataalset isheemilist insulti defineeritakse kui fokaalset ajukahjustust, mis tekib 20. rasedusnädalast kuni esimese elukuu lõpuni ning mille põhjuseks on arteriaalne või venoosne tromboos või emboolia. Haigestumus perinataalsesse insulti on 20 kuni 63 juhtu 100 000 elussünni kohta. Perinataalne isheemiline insult on elukvaliteeti oluliselt mõjutav haigus: kaugtulemina esineb ligi 60%-l lastest hemiparees, 30–60%-l epilepsia, 25%-l kõnearengu häired, 22%-l kognitiivsed ja käitumishäired. Varajane ja täpne diagnostika võimaldab paremini hinnata prognoosi ning määrata haigele sobivaima arendusravi. Artikli eesmärk on anda ülevaade perinataalse isheemilise insuldi alavormidest, etiopatogeneesist, esinemisest, sümptomitest, riskiteguritest ja ravist.

Eesti Arst 2017; 96(9):533–538