ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Peritoneaalse kartsinomatoosi kombineeritud ravi tsütoreduktiivse operatsiooni ja intraperitoneaalse keemiaraviga

Autorid: Andrus Arak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Levik kõhukelmele on seedetrakti ja günekoloogiliste kaugelearenenud kasvajate või nende taaspuhkemise üks sagedasi ilminguid. Peritoneaalse kartsinomatoosi tervistava ravi võimalused on olnud üsna piiratud ja prognoos seetõttu halb. Kirurgia, intensiivravi ja keemiaravi areng on andnud uue võimaluse kahe lokaalse agressiivse ravimeetodi – tsütoreduktiivse operatsiooni ja intraperitoneaalse keemiaravi – efektiivseks kombineerimiseks õigesti valitud haigetel, et tagada arvestatav elulemus võrreldes palliatiivse või toetava raviga. Nüüdseks on kogunenud piisavalt kliiniliste uuringute tulemusi selle lootustandva ravimeetodi teostatavuse, tõhususe ja ohutuse kohta. Mitme peritoneaalse kasvaja ravis on see meetod vähikeskustes praeguseks kujunenud standardiks.

Eesti Arst 2009; 88(10):657−668