UURIMUS – Juuli 2006

Peritonsillaarsed abstsessid TÜ Kliinikumi kõrvakliinikus aastatel 1999–2005

Autorid: Indrek Aus, Kristi Abram, Mart Kull

Artikli PDF

Sissejuhatus

Peritonsillaarne abstsess (PTA) on kõige tavalisem infektsioon kaelapiirkonna süga vates kudedes, mis võib viia raskete ning isegi surmaga lõppevate tüsis tus teni. PTA ravimeetoditena on kasutusel nõelaspiratsioon, intsisioon koos dre naažiga või kohene abstsess-tonsillektoomia. Töö eesmärgiks oli analüüsida PTA-haigete soolist ja vanuselist jaotuvust TÜ Kliinikumi kõrvakliinikus, haigestu must kuude ja aastate kaupa ning võrrelda tulemusi varem avaldatud and me tega.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 425–428