PÄEVAKORRAL – August

Piiriülene tervishoid Euroopa Liidus: suured eesmärgid, kuid väike mõju patsientidele

Autorid: Parts

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2019; 98(7):373–374