ÜLEVAADE – Aprill 2005

Põhja-Karjalast üleriikliku muutuseni

Autorid: Aulikki Nissinen, Pekka Puska

Artikli PDF

Sissejuhatus

Põhja-Karjala projekt sai 1972. aastal Soomes alguse kui riiklik katse- ja näidisprogramm kardiovaskulaarsete haiguste (KVH) vältimiseks. Töötati välja ulatuslik ühiskonnal põhinev tegevusplaan, mis haaras tervishoiuteenuseid, mitteriiklikke organisatsioone (MRO), tööstust, meediat ja riiklikku poliitikat. Analüüs näitas, et elanikkonna riskitegurid muutusid 1970ndatel Põhja-Karjalas oluliselt. Esialgse
projekti (1972–1977) ajal saadud kogemusi on kasutatud ulatuslikult Soome tervishoiuprogrammides ja alates 1980ndatest on Soome eri osades saadud analoogilisi positiivseid tulemusi. Nii on suremus südamekoronaartõppe aastatel 1970–1975 vähenenud Põhja-Karjalas 75% ja kogu Soomes 65%.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 271-274