ÜLEVAADE – Oktoober 2016

Põletikuline soolehaigus, haavandiline koliit ja Crohni tõbi, paljutahuline nii Eestis kui ka Euroopas

Autorid: Rita Rudõka

Artikli PDF

Sissejuhatus

Crohni tõbi (CT) ja haavandiline koliit (HK) on kroonilised ägenemistega kulgevad seedetraktihaigused, mida erialakirjanduses käsitletakse põletikulise soolehaigusena. Miks Lääne-Euroopas haigestub Crohni tõvesse ja haavandilisse koliiti rohkem inimesi kui Ida-Euroopas ning milline on haigestumus Eestis? Milline roll on keskkonnategureil? Kuidas diagnoositakse ja ravitakse neid haigusi eri riikides? Kuidas mõjutab põletikuline soolehaigus ja saadav abi patsiendi elukvaliteeti? Artiklis on käsitletud põletikulise soolehaigusega seonduvat, toetudes Euroopas korraldatud uuringute tulemustele.

Eesti Arst 2016; 95(9):590–595