ÜLEVAADE – Märts 2009

Preeklampsia – raseduse raske tüsistus, mis võib järgmiste raseduste ajal korduda

Autorid: Kadri Matt

Artikli PDF

Sissejuhatus

Preeklampsia (PE) on sagedasim perinataalse haigestumise ja surma põhjus. Kliiniliselt väljendub raske preeklampsia ema hulgielundikahjustuse ja loote kasvupeetusena. Uuringute tulemused näitavad, et PE on geneetiliselt determineeritud nii ema kui isa poolt, kuid haiguse vallandumise määravad just epigeneetilised tegurid koos keskkonnamõjuritega. Preeklampsia kordumise risk on vähemalt 50% koormatud anamneesiga patsientidel, eriti juhtudel, kui eelmine (esimene) rasedus komplitseerus raske PE-/HELLP-sündroomiga. Preeklampsia ennustamisel ja ennetamisel on oluline individuaalsete riskitegurite arvestamine ja raseda tervise igakülgne uuring, et täpsustada krooniliste haiguste, sh autoimmuunfenomenide, ning muude haiguste olemasolu. Preeklampsia ennetamine ja edasilükkamine on võimalik ratsionaalseid profü laktikaja ravimeetmeid rakendades.

Eesti Arst 2009; 88(3):175−181