ÜLEVAADE – Aprill 2009

Primaarne HIV-infektsioon. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Mait Altmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Primaarne HIV-infektsioon (PHI) – äge retroviiruslik sündroom – esineb esimestel nakatumisjärgsetel nädalatel 40–90%-l nakatunutest. Sagedamini ilmneb see lühiaegse haigestumisena: palaviku, makulopapulaarse lööbega nahal ning lümfadenopaatiaga. Sümptomid kestavad 7–10 päeva. HIV-nakkuse selles faasis on iseloomulik viiruse RNA koopiate arvu suurenemine veres ning T-lümfotsüütide arvu vähenemine. Viirusevastased antikehad ei ole haiguse selles staadiumis veel välja kujunenud. HIV-nakkuse lõplik diagnoos kinnitatakse HIV antikehade ilmnemisel veres.

Eesti Arst 2009; 88(4):274−277