KOOLITUSARTIKKEL – Juuni 2015

Primaarse hüpotüreoosi käsitlus

Autorid: Mart Roosimaa, Anu Ambos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hüpotüreoos ehk kilpnäärme alatalitlus on sage haigus, millega puutuvad oma töös kokku paljude erialade arstid. Teades hüpotüreoosi võimalikke põhjuseid, diagnoosimise aluseid ning ravivõimalusi, on sellega tegelemine jõukohane igale arstile. Seoses viimastel aastatel erinevate erialaorganisatsioonide (European Thyroid Association, American Thyroid Association, American Association of Clinical Endocrinologist) avaldatud uute ravijuhendite ja seisukohavõttudega on artiklis üritatud koostada lühike ning praktilise suunitlusega ülevaade hüpotüreoosi diagnoosimise ja ravi nüüdisaegsetest seisukohtadest, mis on esitatud haigusjuhu näitel.Eesti Arst 2015; 94(6):358–364