MITMESUGUST – Juuni

Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid

Autorid: Sults

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(6):337–341