MITMESUGUST – Juuni 2018

Privaatsusõigus hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel tuvastatud probleemid

Autorid: Maria Sults

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(6):337–341