EESTI ARSTIDE LIIDUS – November 2003

Professor Arvo Tikk 75

Artikli PDF

Sissejuhatus

teadusliku uurimistöö alati seostanud praktilise arstliku tegevusega, eelkõige uute seisukohtade ja ravimeetodite juurutamisega Eestis. Juba 1958. a loodi A. Tiku aktiivsel osavõtul Tartu närvikliinikus närvihaiguste intensiivravi üksus. Juubilari eestvedamisel ja vahetul korraldamisel juurdus 1959. a närvikliiniku hingamiskeskuse väljasõidubrigaadi tegevus, mis ravis eluohtlikus seisundis patsiente kohapeal ja tagas nende transpordi keskusesse. Neist põhimõtetest on välja kasvanud nüüdisaegne reanimobiiliteenistus. Prof A. Tikk juurutas esimesena Eestis mitmesugused spondülodeesimeetodid selgroo ja seljaaju traumaga haigete raviks. Suured on juubilari teened raske aju-, koljutraumaga haigete tänapäevase käsitluse juurutamisel, mis hõlmavad nii kirurgilise kui intensiivravi meetodeid.