MITMESUGUST – Märts 2007

Professor Mati Rahu 65

Artikli PDF

Sissejuhatus

30. jaanuaril sai Mati Rahu 65aastaseks.Mati Rahu lõpetas Tallinna 2. Keskkooli 1960. aastal ja Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna meditsiinigeograafina 1968. aastal. Bioloogiakandidaadi väitekirja onkoloogia erialal kaitses ta 1976. aastal Moskvas NSVL Meditsiiniakadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituuidis. Kogu oma erialase karjääri jooksul on Mati Rahu töötanud Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis (praegune Tervise Arengu Instituut), kus ta aastast 1991 on juhatanud epidemioloogia ja biostatistika osakonda. Nimetatud osakond kuulub Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse kui ühe Eesti teaduse tippkeskuse koosseisu. Viimased 15 aastat on Mati Rahu olnud tööalaselt seotud ka Tartu Ülikooli tervishoiu instituudiga, 1993. aastast külalisprofessorina.

Eesti Arst 2007; 86 (3): 225