ÜLEVAADE – Oktoober 2015

Pseudomonas aeruginosa antibiootikumiresistentsus 21. sajandil

Autorid: Silver Türk, Irja Lutsar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pseudomonas aeruginosa on patogeen, mis tõmbab tähelepanu eelkõige oma võimega muutuda antibiootikumide suhtes resistentseks. See protsess on aastakümneid olnud kiirem meie võimest vastata uute antibiootikumidega. Ülevaateartiklis on keskendutud pärast põgusat infektsioonitüüpide ja Eesti resistentsusmäärade tutvustamist resistentsusmehhanismidele, nende olulisuse selgitamisele ning seejärel P. aeruginosa infektsioonide raviviisidele. Osa raviviise on jõudnud kliinilisse praktikasse või on vajaduse korral kohe rakendatavad (diagnostika, ravimite annustamise ja kombineerimise vallas, mittefarmakoloogiline ravi).

 

Eesti Arst 2015; 94(9):530–537