PÄEVAKORRAL – Märts 2016

Psühhoosihaigele võimaldatud nüüdisaegne toetusravi toob kasu nii haigele kui ka ühiskonnale

Autorid: Katrin Eino, Erika Saluveer

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2016; 95(3):151–153