ÜLEVAADE – Jaanuar

Püsiv somatoformne valu

Autorid: Ott

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. väljaande (RHK-10) järgi kuulub somatoformne valu somatoformsete häirete (F45) alla. Püsiva somatoformse valu (PSV ) (F45.4) korral esineb patsiendil distressi põhjustav püsiv raske valu, mis ei ole täielikult seletatav füsioloogilise ega somaatilise põhjusega. Sellist valu võivad põhjustada emotsionaalne konflikt või psühhosotsiaalsed tegurid. PSV alla ei kuulu depressiooni või skisofreenia korral esinev psühhogeenne valu. Artiklis on selgitatud PSVga patsiendi käsitlust, koondades tänapäevased teadmised somatoformsete häirete, sealhulgas PSV etioloogia, diagnostika ja ravi kohta.