MITMESUGUST – Veebruar 2009

Püsivad orgaanilised saasteained on vaikselt varitsev oht tervisele

Autorid: Ott Roots 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis käivitus püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) sisalduse seire keskkonnas riikliku keskkonnaseire programmi raames 1994. aastal. Alates 1990. aastate lõpust on Põllumajandusministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet tegelenud toidus sisalduvate
ohtlike kemikaalide, lisaainete jm seirega. Puudub aga inimeste seire, et selgitada
POSide sisaldust inimorganismis – veres ja rinnapiimas. Eesti peaks tingimata liituma rinnapiima ja vere uuringute seireprogrammidega, mida koordineerib WHO. Püsivad orgaanilised saasteained on pidevalt inimeste tervist varitsevad ohutegurid, mida ei
tohi tähelepanuta jätta. Nende tervist kahjustav toime võib avalduda alles aastate pärast ning nende mõju arvestamata ei ole võimalik täita ka rahvastiku tervise arengukavas seatud eesmärke.

Eesti Arst 2009; 88(2):139−140