PÄEVAKORRAL – November 2010

Puuetega inimeste toetamise süsteem ei täida oma eesmärke

Autorid: Mart Vain, Raina Loom, Liisi Uder

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontrollil valmis 2010. aasta sügisel audit „Riigi tegevus töövõimetuspensionäride ja puuetega inimeste toetamisel“ (1), mille üheks eesmärgiks oli hinnata puuetega inimestele makstavate rahaliste toetuste kasutamise sihipärasust.

Eesti Arst 2010; 89(11):700−703