MITMESUGUST – Oktoober 2008

Puusaliigese endoproteesimise radiodiagnostilisi aspekte ja püsivuse hindamise esmased tulemused

Autorid: Aare Märtson, Pilvi Ilves, Pirja Sarap, Kaur Kirjanen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses liigeste endoproteesimise kas­vuga areneb tänapäeval jõudsalt or­
topeediline radioloogia. Nüüdisaegse röntgenoloogilise aparatuuri ning rönt­genogrammide pikaajalise digitaalse salvestamise abil on võimalik hinnata ja analüüsida juba paigaldatud liige­seproteese ning analüüsida nende pü­sivust pikema aja jooksul, sh avastada tüsistusi juba enne kliiniliste sümpto­mite avaldumist. Puusaliigese ja vaagna röntgenogrammid tehakse standardsete kriteeriumite järgi. Alates 2007. aastast TÜ Kliinikumis kasutusel olev endopro­teeside radioloogiline hindamissüsteem tugineb Ameerika radioloogiakolleegiu­mi (ACR) ning Tampere artroplastika ja radioloogia kliiniku (Coxa) juhendi­tele.

Eesti Arst 2008; 87(10):772−782