PÄEVAKORRAL – Oktoober 2008

Radioloogia Eestis: ja päike paistab!

Autorid: Pilvi Ilves

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paljud praegu töötavad radioloogid on alus­tanud oma karjääri pimedas toas üksi läbi­valgustusi tehes. Aastakümneid oli rönt­genoloogia peaaegu ainuke kättesaadav kuvamismeetod ja kogenud röntgenoloogi sõna luges palju nii haiguste diagnoosimi­sel kui ka haigete ravis. Radioloogia ülikiire areng viimastel aastakümnetel on muutnud eriala asendamatuks paljude haigusseisundi­te diagnoosimisel ja ka ravis. Radioloogiast
on kujunenud piltlikult öeldes päike, mis heidab valgust ka kõige pimedamatesse nur­gatagustesse. Täpne elupuhune piltdiagnos­tika on patoloogidel leiva käest võtnud (või vähemalt pool leiba). Menetlusradioloogia on tunginud kirurgide ”mängumaale” ja
avanud seninägematuid võimalusi mitmete haiguste ravis. Teleradioloogia on likvidee­rinud riigipiirid ja ühendanud meditsiinilise kogukonna. Jälgides igapäevast haiglaelu, võime tõdeda, et ilma täpse diagnostikata on kliiniline meditsiin kui tiibadeta lind.

Eesti Arst 2008; 87(10):734−737