MITMESUGUST – Oktoober 2008

Radioloogilised uuringud kohtumeditsiinis

Autorid: Viktor Vassiljev

Artikli PDF

Sissejuhatus

Radioloogiliste uuringumeetodite – kompuutertomograafia (KT) ja magnetresonantstomograafia (MRT) – ka­sutamine kohtumeditsiinilistel eesmär­kidel on maailmas viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Selliste meetodite kasutamise argumendiks kohtumedit­siinis on võimalus saada objektiivset (eksperdist sõltumatut) infot. Näiteks annab kogu keha KT-uuring olulist teavet, mis aitab kaasa tundmatu isiku identifitseerimisele. KT ja MRT kasu­tamine patoloogilise leiu dokumentee­rimisel ja analüüsimisel parandavad kohtuekspertiisi kvaliteeti ning spet­siaalsed rekonstruktsioonid (MIP ja 3D VR) annavad väga selge visuaalse efektiasitõendite esitamiseks ja tõlgendamiseks kohtuistungil.

Eesti Arst 2008; 87(10):768−771