EESTI ARSTIDE LIIDUS – Märts 2008

Rahaga seostamata arstiabi

Autorid: Katrin Rehemaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervishoius pole raha kunagi ni i pal ju, et täita kõik patsientide ootused, kuid selle poole peab ju püüdma. Kaks aastat tagasi pooleli jäänud läbirääkimised tervishoiu rahastamise poliitilise kokkuleppe sõlmimiseks algasid tänu arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu taganttorkimisele tänavu uuesti. Leppe kavandit koostades lähtusid arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit riigieelarve strateegiast 2008–2011, mille järgi kasvavad tervishoiu kogukulud aastaks 2010 vähemalt 6,5%ni SKTst. Nende numbrite paikapidavust kinnitas sotsiaalminister Maret Maripuu korduvalt nii Riigikogu sotsiaalkomisjonile kui ka kokkuleppe osapooltele. Ajalool on halb komme korduda. Rahandusministeeriumi teatel planeeritakse tervishoiukulutuste osakaalu kasvu 6,5%ni alles 2050. aastaks. Maret Maripuu möönis, et valitsuse kinnitatud eelarvestrateegias on viga, mida Sotsiaalministeeriumis seni polnud märgatud. Olukorra teeb halenaljakaks tõik, et täpselt samas situatsioonis olid rahastamiskokkuleppe osalised juba 2006. aastal. Ka siis mutus riigi eelarvestrateegias seisnud aastanumber havi käsul ehk
Rahandusministeeriumi tahtel.

Eesti Arst 2008; 87(3):221−222