ÜLEVAADE – Juuli 2005

Rahvastiku tervisekaotus ehk haiguskoormus: hindamise metoodika

Autorid: Kaire Vals, Raul-Allan Kiivet, Taavi Lai

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvastiku terviseseisundi terviklik hindamine on rahvatervishoiu planeerimisel niisama vajalik, kui üksikisiku tervise uurimine on eelduseks arstlikule otsusele. Suurema üldistusvõimega meetodite väljatöötamine sai alguse 1950. aastatel ja jõudis 1990. aastaks ülemaailmse haiguskoormuse uuringuni, mille korraldas Maailma Terviseorganisatsioon ja kus kasutati uudset DALY (disability adjusted life years, haiguskoormus) metoodikat. Praeguseks on sellest kujunenud enim kasutatav meetod, milles ühendatakse suremusest ja haigestumusest tingitud tervisekadu rahvastiku terviseseisundi terviklikuks kirjeldamiseks. Artiklis on selgitatud DALY-metoodikat ning tutvustatud tervisekaotuse uuringute olulisemaid tulemusi.

Eesti Arst 2005; 84 (7): 473–480