MITMESUGUST – November 2005

Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse

Autorid: Peeter Laasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning eelduste tagamine võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Tervis on igapäevase elu loomulik eeltingimus ja majanduslik ressurss, mida on võimalik sihikindlalt ja planeeritult arendada. Igal Eestimaa inimesel peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on eeltingimuseks nii terve isiksuse kujunemiseks kui ka ühiskonna edukaks sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 809–815