EESTI UURINGUID MAAILMA TEADUSAJAKIRJADES – Märts 2024

Rasedusaegne SARS-CoV-2-nakkus ja perinataaltulemid Eestis 2020. ja 2021. aastal: registripõhine uuring

Autorid: Veerus et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus