UURIMUS – Oktoober 2023

Raske traumaga haigete hospitaliseerimine piirkondlikesse haiglatesse ajavahemikul 2021–2022: demograafilised andmed ja ravitulemid

Autorid: Kivilo et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus