UURIMUS – Mai 2004

Rauapuuduse ja rauapuudusaneemia levimus ning põhjused Tartu 9–12 elukuu vanustel imikutel

Autorid: Heli Grünberg, Karel Tomberg, Neve Vendt, Pille Kool

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lastel tekib rauapuudusaneemia kõige sagedamini kiire kasvu perioodil ja selle põh ju seks on tavaliselt raua vähesus toidus või halb biosaadavus. Rauapuuduse ja raua puudus aneemia levimuse uuringus Tartu 9–12 kuu vanustel imikutel selgus, et aneemia esines kolmandikul uuritavatest lastest, kusjuures rauapuudusaneemia oli 12% ja raua puudus 10%, ning selle põhjuseks olid toitmisvead. Ennetuseks on vajalik lapse vanemate nõustamine imiku õigest toitmisest ja vereanalüüs 9–12 kuu vanuselt.

Eesti Arst 2004; 83 (5): 291–295