ÜLEVAADE – Veebruar 2015

Ravi ja hoolduse planeerimine nn elutestamendi koostamise teel

Autorid: Ireen Bruus, Mare Kellamäe, Maarja Kivirüüt

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravi ja õendusabi plaanimine ehk tulevikujuhiste koostamine (advance care planning ehk end-of-life decision making ehk advance directives) on protsess, milles patsient teeb oma tuleviku terviseotsused. Seoses rahvastiku vananemise, kiiresti kasvavate tervishoiukulude, pidevalt uueneva meditsiinitehnika, inimeste suurenenud teadlikkusega oma õigustest, kasvava vajadusega oma tulevases ravis kaasa rääkida ning sagenenud kohtuvaidlustega arstiabis on selle protsessi rakendamine ühiskonnas muutunud üha olulisemaks ja päevakajalisemaks (1).Eesti Arst 2015; 94(2):91–95