MITMESUGUST – Oktoober 2006

RAVIJUHEND. Downi sündroomiga isikute meditsiinilise käsitluse juhend

Artikli PDF

Sissejuhatus

Downi sündroom (DS) on inimese sagedasim kromosoomihaigus, mis põhjustab vaimse arengu mahajäämust. Tänu meditsiini arengule elab tänapäeval üle 50% DSiga isikutest kauem kui 50 eluaastat. Samas pole DS-isikuid nende põhidiagnoosi tõttu sageli piisavalt põhjalikult jälgitud: sellele viitab kaudselt meie uuritud DS-isikute väärarendite ja kaasnevate haiguste väiksem sagedus kui teistel autoritel. Käesolev juhend on koostatud publitseeri tud juhendite alusel eesmärgiga anda juhiseid perearstidele ja teistele spetsialistidele ning parandada seega Eestis elavatele DS-isikutele pakutavat meditsiinilist abi. Juhendi on läbi arutanud ja heaks kiitnud Eesti Inimesegeneetika Ühingu ja Eesti Lastearstide Seltsi juhatus.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 720–725