MITMESUGUST – Mai 2007

RAVIJUHEND. Naiste uriinipidamatuse ravi. Soome Arstide Seltsi Duodecim “Käypä hoito – suositus” ehk tänapäevased ravisoovitused

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soome Arstide Seltsi eesvõtmisel töötatakse Soomes juba 1994. a alates välja oma aja teadmistele vastavaid ravisoovitusi, mis põhinevad tõenduspõhistel teadmistel ja mida avaldatakse ühise nimetaja „Käypä hoito – suositus” all. Koostöös sotsiaal- ja tervishoiu ministeeriumiga on moodustatud vastav spetsialistidest koosnev organ, mis erialaseltside soovitusel valib välja teemad ja moodustab töörühma konkreetsete ravisoovituste väljatöötamiseks.

Eesti Arst 2007; 86 (5): 364–375