PÄEVAKORRAL – November 2008

Ravijuhendid – kellele, milleks ja mis eesmärgil

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravijuhendite – mitmesuguste kliiniliste probleemide käsitlemise juhendite – väljatöötamise eesmärk on teaduslikult tõestatud,
s.o tõenduspõhiste teadmiste tutvustamine arstidele, et seeläbi tagada ravi ja haiguste ennetusealase kliinilise töö kvaliteet.

Eesti Arst 2008; 87(11):832−833