MITMESUGUST – Märts 2005

Ravimiamet teatab: 1. märtsil jõustus uus ravimiseadus

Artikli PDF

Sissejuhatus

1. märtsil jõustus uus ravimiseadus, mis reguleerib ravimite käitlemist, uurimist, müügilubasid, sissevedu, reklaami jmt. Ravimiseaduse eesmärgiks on tagada, et Eestis kasutatavad ravimid on kvaliteetsed, toimivad ning eesmärgipärasel kasutamisel ohutud, ning edendada ravimite mõistlikku kasutamist.