MITMESUGUST – Oktoober 2009

Ravimite kasutusele lubamine Eestis ja Euroopa Liidus

Autorid: Alar Irs

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimastel aastakümnetel on ravimite roll arstiabis tõhusalt suurenenud. Kasutusele on tulnud hulk ravimeid haiguste jaoks, millel varem ravi puudus, samuti on ravimid mitmes valdkonnas asendanud invasiivsemaid ravimeetodeid. Samas on uued ravimid vanematest sageli märksa tugevama toimega ning nende tootmine on tihti seotud keeruliste biotehnoloogiliste manipulatsioonidega. 20. sajandi keskpaigast on kõikides arenenud riikides ravimite suhtes rakendatud nn ennetavat järelevalvet – riigid on nõudnud, et ravimi väljatöötaja tõestaks enne ravimi kasutusele võtmist, et ravimi tootmisprotsess tagab püsiva kvaliteedi ning et ravimist on eesmärgipärasel kasutamisel rohkem kasu kui kahju.

Eesti Arst 2009; 88(10):697−701