ÜLEVAADE – Aprill 2023

Ravimite rahastus Eestis – aeg muutusteks

Autorid: Püttsepp et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tööealise elanikkonna haigestumine on üks peamisi majanduskasvu peetumise allikaid globaalselt ning Eesti ei ole erand. Olukorra parandamisel on lisaks inimeste tervisekäitumisele ja meditsiinipersonali olemasolule kriitilise tähtsusega tänapäevase ravi kättesaadavus. Euroopas läbiviidud uuringu andmetel on 160 ravimist, mille Euroopa Ravimiamet on viimase 4 aasta jooksul heaks kiitnud, Eestis kättesaadavad vaid 41 ning aeg ravimi soodusravimite nimekirja arvamiseni on Eestis keskmiselt 599 päeva. Sellega jääb Eesti maha Euroopa Liidu keskmisest ja on pingereas tagapool mitmest meist majanduslikult nõrgemast riigist. Praegusele parimale teadmisele tuginedes on olukorra parandamiseks vaja uuendada Eesti tervisetehnoloogiate hindamise süsteemi ja siduda ravimitele soodustuse andmise piirmäärad majanduse arengu tasemega.