HAIGUSJUHT – Oktoober

Ravirefraktaarne alkoholvõõrutus: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade

Autorid: Jakobson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alkoholi kuritarvitamine on Eestis üks suuremaid haigus- ja majanduskoormust põhjustavaid terviseriske. Alkoholi võõrutusseisund on mitmesuguse raskusastmega sümptomite kogum, mis tekib alkoholi absoluutsel või suhtelisel ärajätmisel juhul, kui ainet on tarvitatud regulaarselt ja tavaliselt kaua ja/või suurtes annustes. Artiklis on kirjeldatud ravile allumatu võõrutusseisundi haigusjuhtu, mille käsitlusel esines esialgu diagnostilisi probleeme. On antud ka kirjanduse ülevaade alkoholvõõrutuse tekkemehhanismidest ja seisundi ravist.