MITMESUGUST – Juuni 2007

Reformid Eesti tervishoius – edulugu ja õppetunnid

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Käesoleva aasta aprillis-mais toimus kaks esinduslikku tervishoiureforme käsitlevat konverentsi: 26. aprillil korraldas haigekassa konverentsi teemal “15 aastat ravikindlustussüsteemi Eestis” ja 10. mail TÜ Kliinikum kevadkonverentsi teemal „Arengukavad Eesti meditsiinis 2000–2015”. Eesti Arst teeb kokkuvõtte konverentsidel kõneldust.

Eesti Arst 2007; 86 (6): 428–432