PÄEVAKORRAL – Veebruar 2007

Rendiarstina Soomes

Autorid: Olli Meritoja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soomes on võimalik arstina töötada kahel viisil. Tavaliselt sõlmib arst töölepingu kohaliku omavalitsusega, kes haldab tervishoiuasutusi, või otse haiglaga. Viimastel aastatel – 21. sajandil – on järjest enam aktiviseerunud renditööjõudu vahendavad firmad, kellega arstid sõlmivad töölepingu ja kes omakorda on lepingulistes suhetes raviasutusega. Algul vahendasid firmad arste nädalalõpuvalveteks ja muudeks lühiajalisteks asendusteks. Nende tegevus keskendus tervise keskustele, kuid firmad teevad järjest pikaajalisemaid lepinguid ja vahendavad arstide tööjõudu suurematele raviasutuste kompleksidele. Loomulik laienemissuund on ka haigla.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 81