ÜLEVAADE – November 2002

Reumaliin: inimeste reumatoloogiaalane nõustamine ja selle rakendamise kogemus

Autorid: Mare Tender, Margus Lember, Riina Kallikorm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Meditsiinialane telefoninõustamine on inimestele vajalik ja huvipakkuv teenus. TÜ Kliinikumi sisekliinikus käivitus 2001. aastal projekt “Reumaliin” kogu Eesti rahva reumatoloogiaalaseks nõustamiseks. Selle projekti esimese tööaasta kogemused näitavad, et telefoninõustamine vähendab ambulatoorsete visiitide hulka, aitab kokku hoida spetsialisti tööaega ning on patsiendile kiireks ja efektiivseks võimaluseks saada oma probleemidele lahendus juhtudel, kui ei ole vaja spetsiifilist reumatoloogiaalast konsultatsiooni. Reumaliini töökogemus tõi esile telefoninõustamise raamjuhiste väljatöötamise vajalikkuse tulevikus.

Eesti Arst 2002; 81 (11): 718–721