PÄEVAKORRAL – Märts

Riigikontrolli auditi kokkuvõtte rõhuasetus ei anna valupunktidest täielikku ülevaadet

Autorid: Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2022; 101(3):147–148