ÜLEVAADE – November 2007

Rinnavähi sõeluuringul mitteosalenud naiste teadlikkus rinnavähist ja rinnavähi sõeluuringust. Sõeluuringul mitteosalemise põhjused

Autorid: Auni Aasmaa, Lya Mägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Naiste haigestumine rinnavähki on viimastel aastakümnetel sagenenud kõikjal maailmas. Eri riikides on juba mitukümmend aastat tehtud kindlas vanuses naistele rinnavähi varajases staadiumis avastamiseks ja suremuse vähendamiseks mammograafilist sõeluuringut. Eestis alustati rinnavähi ülemaalise sõeluuringuga 2002. aastal. Suurimaks probleemiks on naiste vähene uuringust osavõtt, mis on esimesel neljal aastal
jäänud alla 50%.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 809–813