ÜLEVAADE – August 2012

Robootika areng toetab taastusravivõimalusi

Autorid: Varje-Riin Tuulik, Pille-Riika Lepik, Mariliis Lauri

Artikli PDF

Sissejuhatus

Robootika kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis on elitaarne. Robotite kõrge hinna tõttu on enamikule taastusravikeskustele sellise tehnika soetamine ebareaalne. Praegune olukord on ehk võrreldav autode kasutamisega eelmise sajandi algusajal. Kui mõelda, milline areng on selles valdkonnas toimunud, siis on tõenäoline, et robootika kasutust taastusravis ootavad samavõrd pöördelised ajad ehk lõbusõiduautost jõutakse igapäeva transpordivahendini.

Rehabilitatsioonis kasutatakse robottehnoloogiat puudega inimese abistamiseks igapäevategevustes (söömine, habemeajamine jt), ratastoolide osana või pimeda inimese liikumise abivahendina, samuti neuroproteesides ja raviprotsessi hõlbustajana (1). Artiklis on antud ülevaade neurorehabilitatsioonis kasutatavatest üla- ja alajäseme treeningrobotitest.

Eesti Arst 2012; 91(7):356–360