ÜLEVAADE – Oktoober 2007

Rosaatsea ja perioraalne dermatiit

Autorid: Helgi Silm, Kristi Abram, Marje Oona

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rosaatsea on sage ebaselge põhjusega krooniline nahahaigus, mis haarab näo tsentraalseid alasid. Diagnoosiks on vajalik ühe või mitme primaarse tunnuse olemasolu: õhetus, transitoorne erüteem, paapulid ja pustulid või teleangiektaasiad. NRSEC klassifikatsiooni järgi jaotatakse rosaatsea nelja alatüüpi. Artiklis on antud ülevaade haiguse epidemioloogiast, etioloogiast, patogeneesist ja ravimeetoditest, kasutades Tartu Ülikooli raamatukogu elektroonilisest andmebaasist kättesaadavaid artikleid.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 729–735