LISA – Lisa 4

Sapiteede atreesia tõttu teostatud elusdoonori maksa transplantatsioon lapsel. Ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Katrin Luts

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sapiteede atreesia korral osutub sageli vajalikuks maksatransplantatsioon. Kuna imikute ja väikelaste suremus kadaveerse doonorelundi ootelehel olles on suur, on üha enam kasutust leidnud elusdoonori maksa siirdamine. Siirdamise järel ohustab last nii doonorelundi äratõuge kui ka ravist tulenevad infektsioonidega seonduvad probleemid.
Artiklis on kirjeldatud lapse haigusjuhtu, kellele esimese lapsena Eestist siirati elusdoonori maks. Patsient viibis pärast sündi lastehaiglas ebaselge põhjusega ikteruse tõttu. 2,5kuuselt teostati operatsioon, sest kahtlustati sapiteede atreesiat. Diagnoos leidis kinnitust, kuid esmasest kirurgilisest ravist püsivat efekti ei saadud. Elupäästvaks ravivõimaluseks oli maksasiirdamine, mis teostati Stockholmis Hudding haiglas. Doonoriks oli lapse ema. Siirdamise järel on lapse maksafunktsioon olnud hea, püsinud on posttransplantatiivse lümfoproliferatsiooni oht. Probleemiks on seni jäänud ebaselge põhjusega malabsorptsioonisündroom.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):77−80