ÜLEVAADE – Jaanuar

Sclerosis multiplex ja kodumonitooring

Autorid: Gross-Paju

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sclerosis multiplex (SM) on neuroloogiline haigus, mis valdavalt algab noores eas 20. ja 29. eluaasta vahel. SM põhjustab palju eri neuroloogilisi sümptomeid, nagu nägemishäired, käte-jalgade nõrkus, tasakaaluhäired, põiefunktsiooni häired. Uuringud näitavad, et SM põhjustab lisaks ka väga palju neid sümptomeid, mida sageli ei rõhutata – väsimus, unehäired, valud, meeleolulangus, kognitiivsed probleemid. Viimase aja uuringutes on pööratud tähelepanu sellele, et sümptomite süvenemise-paranemise adekvaatseks hindamiseks ei piisa suhteliselt harvadest kliiniku külastustest, kus valdavalt antakse hinnang liikumisfunktsioonile. Uueks lähenemiseks on SMi diagnoosiga inimeste kodune monitooring. Ajalooliselt alustati kodumonitooringut eeskätt liikumisprobleemide hindamiseks, tänapäeval on olemas esimene meditsiiniseade SMi diagnoosiga inimeste koduseks jälgimiseks, mille abil saab kompleksselt hinnata käte ja jalgade liikumisfunktsiooni, kognitiivseid võimeid, meeleolu.