ÜLEVAADE – Veebruar 2009

Sclerosis multiplex’i tänapäevane ravi

Autorid: Karin Kannel, Katrin Gross-Paju, Ulvi Sorro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sclerosis multiplex (SM) on kõige sagedasem noortel täiskasvanutel puuet põhjustav neuroloogiline haigus. Haiguskulu järgi eristatakse ägenemiste ja remissioonidega, ägenemistega sekundaarse progresseerumisega, ägenemisteta sekundaarse progresseerumisega ja primaarse progresseerumisega SMi vormi. SMi puhul on kasutusel
ägenemiste, haiguse kulgu mõjutav ja sümptomaatiline ravi. Ägenemiste raviks kasutatakse metüülprednisolooni. Haiguse kulgu mõjutavad ravimid on profülaktilised, vähendavad ägenemiste arvu ning on efektiivsed ainult ägenemistega haiguskulu korral. Ravimitest on esmavalikuna kasutusel süstitavad beetainterferoonid ja glatirameeratsetaat. Esmavaliku preparaatide ebapiisava efektiivsuse või väga agressiivse kuluga haiguse puhul on näidustatud ka tsütostaatiline ravi
mitoksantrooni või tsüklofosfamiidiga. Varajane ravi on tõhusam kui hiline. Käigusolevad ravimiuuringud annavad lootust, et tulevikus võetakse kasutusele ka suu kaudu manustatavad preparaadid.

Eesti Arst 2009; 88(2):117−124