UURIMUS – Mai 2024

Seksuaalharidus koolis ja selle seosed õpilaste teadmiste ja hoiakutega: noorte seksuaaltervise uuringu tulemused

Autorid: Part et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus