ÜLEVAADE – Märts 2008

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide Eesti ravijuhend 2007

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravijuhend on koostatud Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu eestvõtmisel koostöös Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Uroloogide Seltsi, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ja Eesti Reumatoloogide Seltsiga. Ravijuhend on arstidele soovitusliku iseloomuga, selle koostamisel on püütud hoolikalt arvestada tänapäevaseid teadmisi farmakoteraapiast. Ravijuhendi koostanud autorite kollektiiv peab oluliseks rõhutada vajadust läheneda igale patsiendile ja tema haigusjuhule individuaalselt ning mitte võtta toodud soovitusi ainuvõimalikena. Ravijuhendi koostanud autorid ja erialaseltsid toetavad igati uute ravimeetodite kasutuselevõttu, mille kohta arstid on saanud värsket infot erialakirjandusest ja/või konverentsidelt.

Eesti Arst 2008; 87(3):231−241