ÜLEVAADE – Mai 2006

Sertindool – kliinilise efektiivsuse ja ohutuse profiil

Autorid: Peeter Jaanson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sertindool on efektiivne atüüpiline antipsühhootikum, mis selektiivselt blokeerib limbilises piirkonnas asuvaid D2-retseptoreid. Sertindool on vähemalt niisama efektiivne kui haloperidool ja risperidoon skisofreenia positiivsete sümptomite ravis ning on efektiivsem kui risperidoon ja haloperidool skisofreenia negatiiv sete sümptomite ravis. Kliinilistes uuringutes sertindoolravi saanud patsientidel oli ekstrapüramidaal sümptomite esinemissagedus sarnane platseebot saanud patsientidega.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 323–326