ÜLEVAADE – November 2011

SNOMED CT – elektroonilise haigusloo loomise vahend

Autorid: Kalev Karu

Artikli PDF

Sissejuhatus

SNOMED CT on instrument kliinilise haigusloo kodeerimiseks, viimiseks arvutiga töödeldavasse vormi. Nomenklatuuri ülesehitus püüab säilitada tekstilise väljenduse nüansirikkust, andes samal ajal võimaluse kliiniliste andmete töötlemiseks tänapäevaste infotehnoloogiliste vahenditega. Arvutitehnoloogia avab kvaliteetse andmetöötluse pakutavad võimalused oma kogemustest õppimiseks, kliiniliseks uurimistööks, ravikvaliteedi hindamiseks. Automatiseeritud ristkaardistussüsteemid võimaldavad oluliselt vähendada meedikute ajakulu rutiinsele statistiliste ja arveldusandmete töötlusele. Kliinilise nomenklatuuri ülesehitus on keerukas ja tema kasutamine nõuab kodeerija eriväljaõpet.

Eesti Arst 2011; 90(10):466–473